Mirjam Vipassana meditatie

                                       ' Meditatie is niets anders dan zijn met wat is........'

 

Gayatri mantra recitatie

De Gayatri mantra is een eeuwenoude mantra die over de hele wereld wordt gereciteerd. Man-tra betekent letterlijk 'voorbij de persoon/mind'. Het toont je de oorsprong van het leven. Jouw wezen dat bewustzijn en liefde is.

In de Sacha traditie wordt deze mantra veel gereciteerd om het licht in alle levende wezens aan te wakkeren en tot de essentie van bewustzijn te komen. De verschuiving van het mentale naar het bewustzijn/hart.

Door het reciteren van de mantra en dit met elkaar te bekrachtigen kun je de woordloze betekenis van de mantra gaan ervaren. Het dringt door alle lagen heen; emotioneel-fysiek-mentaal. Het gaat voorbij het denken en de structuur. Je komt door het reciteren(de mantra wordt 108x gereciteerd) in een andere frequentie. Je kunt vreugde en licht gaan ervaren als je de mantra toelaat in je hart. 

(* De recitatie CD is voor 15,- euro te bestellen via het volgende emailadres: info@naropa.eu)

De Gayatri mantra heeft een helende werking op iedereen. 

 

De mantra

De woorden zijn in het Sanskriet: 

"Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat!"

De vertaling is als volgt:

Door alle lagen van ervaring heen, is 'dat' de ware aard die het bestaan verlicht. Het allerhoogste ene. Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie, de verheven schittering van het verlichte bewustzijn gewaar worden.

 


Mata Gayatri wordt dikwijls afgebeeld met 5 gezichten en 10 handen, die symbool staan voor de verschillende krachten/elementen die zij vertegenwoordigt. In haar handen heeft zij diverse 'werktuigen'. De lotusbloem, wat staat voor het vrouwelijke, receptieve principe. Maar ook heeft zij wapens in haar handen, die worden gebruikt om alle leugens en onwaarheden te doorklieven. De veda's of heilige oude geschriften, verwijzen naar haar wijsheid en inzicht.

Rustend op een lotusbloem, straalt zij als de zon. De lotusbloem groeit uit de modder. De modder staat symbolisch voor onze pijnen, angsten, denkpatronen, beklemmingen maar ook voor vruchtbaarheid. Zonder modder geen bloem. Door onze angsten en pijnen onder ogen te komen, zullen ze transformeren naar licht en liefde (de lotus-bloem!). Dan gaan we open en stralen als de zon.

Ze wordt vergezeld door een zwaan als symbool voor het onderscheidingsvermogen.

Achter haar straalt onuitputtelijk de 'Savitur', oftewel de zon. De zon voor het allereerste beginsel, het licht en donker, van waaruit alles ontstaat en ook weer verdwijnt.